0

Tin tức

Thực tế ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Thực tế ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam là một chủ đề nóng và nghiêm trọng. Vì vậy, nhiều tờ báo trong nước và quốc tế đề cập rằng vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng và ở mức độ...

31/07/2019 0
Lời kêu cứu ở làng nghề Mẫn Xá

Lời kêu cứu ở làng nghề Mẫn Xá

Việt Nam có rất nhiều khu công nghiệp, một số trong số đó là những công trình thực sự hiện đại, tuy nhiên, cùng với các nhà máy công nghệ cao, vẫn tồn tại các hộ gia đình rất nguyên thủy, các xưởng tái chế chì...

09/07/2019 0
Nhiễm độc chì và sức khỏe

Nhiễm độc chì và sức khỏe

Nguồn: Website chính thức của WHO Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng Chì là chất độc tích lũy ảnh hưởng đến nhiều hệ thống...

31/05/2019 0